VAD ÄR KAKOR

Många webbplatser skapar små filer med information om ditt besök och lagrar dem i din webbläsare. När din webbläsare kontaktar samma webbserver igen skickar den tillbaka en kopia av filerna. Tack vare det kan webbsidor bland annat anpassas efter vad du har gjort tidigare.

Dessa små filer kallas kakor eller cookies. Som huvudregel krävs samtycke för att använda kakor.

Du kan, genom att ställa in din webbläsare, bestämma om du överhuvudtaget vill ha kakor eller inte. Du kan också välja att datorn ska fråga varje gång en kaka är på väg att lagras på din dator.

LÄS MER HÄR

GDPR

I kontakt med Arjasbeauty kommer personuppgifterna i din e-post att användas för syftet med innehållet i din e-post.
Arjasbeauty kommer att hantera dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Vi behåller bara dina personuppgifter så länge som det behövs för det angivna syftet, samtidigt som vi tar hänsyn till vårt behov att svara på frågor eller lösa problem och att uppfylla lagkrav enligt tillämpliga lagar.

Detta innebär att vi kan behålla dina personuppgifter under en rimlig period efter din senaste interaktion med oss. När de personuppgifter som vi samlar inte längre krävs på detta sätt förstör eller raderar vi dem på ett säkert sätt.

Ansvarig part för hanteringen av personuppgifterna är Arjasbeauty. Om du vill få information om hantering av dina personuppgifter, skicka en skriftlig begäran till Arjasbeauty, Ellakrogsvägen 1, 187 33 Täby eller e-post: info@arjasbeauty.se. Vi kommer att distribuera informationen till dig utan kostnad.

Du har också rätten att begära en ändring av felaktig eller vilseledande information samt att dina data tas bort (så länge personuppgifterna inte krävs av andra skäl, t.ex. lagkrav).